Zašto sam za mir 1 - SHURA Publications

Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Zašto sam za mir 1

Publikacije
ZAŠTO SAM ZA MIR

MIROVNE SVESKE(1)

Autorice: Adriana Valerio (Žensko pitanje - ključ ekumenizma), Anna Maria Gruenfelder (Jao zemlji kojoj su potrebni junaci), Darija Žilić‡ (Evropa - tri priče), Katarina Kruhonja (Mir - pravo na izbor), Mira Pavlaković‡ (Iran), Mirjana Ojdanić‡ (Smena bogova), Nadežda Radović‡ (Ateistička pozicija), Vesna Krmpotić‡ (Što nosiš… u sebi mamiš… u svijet), Zilka Spahić‡ - Šiljak (Mjesto žene - religijska interpretacija i stvarni život).


Zaš…to sam za mir (1)

Sam naziv ovog, prvog u nizu planirana tri svežnja (zbornika) tekstova nazvanih Mirovne sveske, dovoljno govori o težini naše, ljudske situacije. Jer je uopć‡e potrebno objaš…njavati "zaš…to sam za mir"... Ovo naravno, stoga, jer su rat i nasilje nametnuti (i usvojeni) kao normalna, očekivana i prihvatljiva opcija, a mirom se proglaš…ava onaj intermezzo izmeđ‘u eskalacije nasilja (u rat). Mnogi tvrde da su ljudi današ…njice u velikom pokretu, u traganju za duhovnosti, za boljim životom. No, nismo li svi u biti u potrazi za mirom? Za unutarnjim mirom prije svega, za mjestom sigurnosti u sebi, predaha, one ukotvljenosti koja nas s povjerenjem otvara i povezuje sa drugima? U svakom slučaju, taj veliki tragajuć‡i tzunami možemo i tako nazvati. Pri tome su različiti putovi koje kao pojedinke i pojedinci prolazimo i pronalazimo u toj potrazi. Ali svaki taj put ima svoju, za druge, važnu poruku (spoznaja jednote ključ je mira, reć‡i Äće npr.Vesna Krmpotić‡). Cilj ovih Mirovnih sveski, pokrenutih na valu mondijalno narasle svijesti o potrebi prijelaza iz represivnih u nenasilne kulture, jeste da se takve poruke i iskustva čuju i razmjenjuju, te međ‘usobno osnažuju.

Žene i mir

Ova je prva sveska tematski orijentirana ka pitanju žene-religija-mir, š…to je na neki način odredilo i izbor tekstova. Tako, kao putokaz i orijentir ovu prvu svesku započinje tekst Vesne Krmpotić‡ "Što nosiš… u sebi mamiš… u svijet", naslova koji govori skoro sve. Naravno da za drugovanje s ovom autoricom prije svega treba čitati njene vlastite knjige, koje nas uvode u duboki svijet nepatvorene duhovnosti; hvala autorici na ovom prozorčić‡u u taj svijet. Naredne stranice knjige ustupljene su jednoj strankinji, talijanskoj teologinji Adriani Valerio. Oni koje viš…e zanima njen izuzetni opus upuć‡ujemo na internetske stranice, gdje se nalazi obiman opis radnog i životnog puta, te djela ove autorice, koja nam je ljubazno ustupila tekst o odnosu ekumenizma i mjesta žene u Crkvi. Fascinantan je njen teorijski rad, baziran na istraživanjima i otkrić‡ima, te revalorizaciji rada žena u domeni duhovnosti i vjere, posebice u Italiji tijekom srednjeg stoljeć‡a. Ta je baš…tina dala ovoj autorici snagu i argumentaciju za duboku i istančanu kritiku katoličanstva, u pogledu: zatiranja doprinosa žena razvoju duhovnosti i vjere; interpretacije starih tekstova na š…tetu žene, te suvremenog tretmana žene u Crkvi. Njena istraživanja traže reinterpretaciju te povijesti i zasluženo priznanje i mjesto ženama unutar crkve, š…to se onda odražava i na cijelo druš…tvo. Druga je u nizu autorica Katarina Kruhonja (Osijek-Hrvatska), dobitnica alternativne Nobelove nagrade za mir (1998). Jeste li čuli za Katarinu Kruhonja? Eto takve Katarine žive tu blizu nas. Ne poznajemo ih, ne znamo š…ta rade, one nisu na naslovnicama. Stoga je tekst kojega ovdje objavljuje po prvi puta, od dvostruke koristi: nama da upoznamo Katarine, i ovoj Katarini-autorici, da snažnije izađ‘e u javnost kao osoba koja je toliko puno učinila na izgradnji mira i pomirenja, posebice u rodnoj Slavoniji. Nadežda Radović‡, Darija Žilić, Mirjana Ojdanić‡ - imena su koja mnoge i mnogi već‡ poznajemo. Svojim britkim riječima pletu svakodnevno stavove i odgovore na brojne kulturološ…ke i ine izazove i dvojbe. Njihovi prilozi pomoć‡i će da se u zborniku proš…ire granice naš…ih preispitivanje, sve dokle doseže njihova poruka, pjesma, ili poruga. Samo toliko, ostalo samo treba potražiti na stranicama ove knjige. Rad i angÄžman Zilke Spahić‡ Šiljak, feministkinje i teologinje, poznatiji je u Bosni i Hercegovini, te je ovo prava prilika da se upoznamo sa njenim istraživačkim radom na temu utjecaja glavnih religija na položaj i angažman suvremene žene. Za mnoge čitaoce u bivš…oj Jugoslaviji ona je pak pravo otkrić‡e, čime je postignuta i jedna od svrha rada na ovom zborniku. Posebno zrno bisera u ovoj grivni radova putopis je Mire Pavlaković‡, neumorne putnice, zaljubljenice u svijet Istoka i jedne od njegovih ambasadorki u naš…im krajevima. U njenim tekstovima se eksplicite vidi i jedna od namjera ove kolekcije a to je izgradnja mostova međ‘u nama, međ‘u kulturama, religijama i civilizacijama. Jednostavno - njihovim upoznavanjem. Stoga je i upoznavanje Mire Pavlaković‡ i njenog rada ujedno proces toga otvaranja vidika, srca i duš…e za drugoga, za nepoznato, za drugačije. Kao prilog sa snažnom porukom, odabran je tekst teologinje Anne Marie Gruenfelder, koji je svojevrsna poveznica izmeđ‘u proš…losti i današ…njice a koja se gnijezdi u duhovnoj hrabrosti, i pravu ljudskog bić‡a da odbije nepravdu, nasilje, zlo.. Da opiš…u ono š…to živi ljudska zajednica danas dobro su doš…li stihovi Wislawe Szimborske "Kraj i početak" - prije svega da nas opomenu na potrebu izlaska iz te začarane mrtva je-situacije.

I njihove biografije
Autorice su predstavile svoja stajališ…ta, svoj rad i djelovanje kroz opsežne biografije, čija iskrenost i originalnost predstavljaju posebnu vrijednost ovog prvog zbornika.

Podaci o knjizi:
Naklada: 700 primjeraka
Broj strana: 186
Korice: kolor, meki povez, lakirano
Prijevod s talijanskog: Mirna Popadić‡
Izdavač: SHURA Opatija, 2009
Suizdavač: Udruga "Vješ…tine"
ISSN: 1847-3067
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik