Prostor između nas - SHURA Publications

Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Prostor između nas

Publikacije
Generacijama su nas učili ratovanju, vrijeme je da učimo Živjeti u miru!

PROSTOR IZMEĐU NAS

građenje rodnih i nacionalnih identiteta u konfliktu
Prijevod sa engleskog; Autorica: Cynthia Cockburn, profesorica Univerziteta u Londonu

O KNJIZI

O temi rata i mira govore mnoge knjige u svijetu, među kojima je i ova, engleske autorice Cinthie Cockburn, prevedena pod nazivom PROSTOR IZMEĐU NAS - građenje rodnih i nacionalnih identiteta u konfliktu. Dajemo ovdje nekoliko ocjena i zanimljivih mišljenja o ovom istraživanju pretočenom u knjigu:

KNJIGA KOJA MIJENJA ŽIVOT
Ono što je svakako novo u ovoj knjizi - a što nosi u sebi onu štricu koja je čini "knjigom što mijenja Život" - jeste intencija da se promijeni ustaljeno viđenje identiteta, uključivši onaj nacionalni i etnički. Dinamična i snažna, knjiga ima mnoga jaka mjesta: izuzetnu sintezu tri oruŽana konflikta i kako oni utječu na žene; izuzetnu analizu etniciteta, nacionalizma i rodova, te autoričin istraživački metod koji je uvijek suradnički, uvijek uvažavajuć‡i za potrebe onih koji su se naš…li u projektu. Prekrasna i neophodna knjiga!
(Women's Studies International Forum; Međunarodni forum za Ženske studije)

UVIJEK IMA LJUDI KOJI RADE ZA MIR
Čak i u vremenima najtežih sukoba postoje ljudi koji rade za mir. U ovoj izuzetnoj knjizi Cynthia Cockburn produbljuje naše razumijevanje suvremenih konflikata (uzimajuć‡i pod lupu svoga istra živanja Sjevernu Irsku, Bosnu i Hercegovinu, i Izrael/Palestinu), proučavajući mirovni angažman žena, gde su se žene odlučile surađivati sa drugim ženama , iz "neprijateljski" označene zajednice. Kako one uspijevaju raditi skupa? Kako opstaju u konfliktnim situacijama? Kako postižu svoje ciljeve? Odgovori na ova i druga pitanja putokaz su do kojeg dolazi ova analiza š…to prelazi etničke i nacionalne granice u ovoj fascinantnoj knjizi.
Nira Yuval-Davis:Greenweech University,Australia

ŠTO ČINITI S RAZLIKAMA?
U svom istraživačkom radu u zonama suvremenih konflikata - Irskoj, Bosni i Izraelu/Palestini, autorica dolazi do krucijalnog odgovora kako je naslijeđeni odnos rodova, kao temelj naše represivne civilizacije, ujedno i temelj suvremenih ratova. Razlikujući ono mnogobrojno bogatstvo svakodnevnih odnosa, susretanja i uticaja konkretnih muš…karaca i žena, od onih u koje ih stavlja konfliktna situacija, tako prepoznatljiva u stereotipima žene-izbjeglice i muš…karca-ratnika iz ratnih reportaža, ona progovara o nasilju, siromaątvu i druš…tvenoj isključenosti kao rezultatima patrijarhalne strukture. Središ…nje, i svakako najzanimljivije mjesto istraživanja jeste ono u kojem se autorica bavi pitanjima identiteta.
Pokušavajući odgovoriti kakvu ulogu imaju identiteti u suvremenim političkim procesima i konfliktima, Cockburn se oslanja na radove suvremenih politologa, posebno američkog politologa W.E.Connollya, dolazeći do zaključka da su upravo razlike glavni sadržaj politike.
(Kim Cuculić, NOVI LIST 22.juna 2004, Rijeka)

Podaci o knjizi:
Naziv originala: Cynthia Cockbunr: THE SPACE BETWEEN US - Negotiating
Gender and National Identities in Conflict; 1998., Zed books London,.
Tiraž: 2000 primeraka
Broj strana: 168
Korice: kolor, meki povez
Korekcija i lektura: Izdavač SHURA Opatija
Prijevod: Biljana Bijelić‡ i Biljana Kuluš…ić‡
Izdavač: SHURA Opatija, 2004.


Prezentacija
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA " ŽENE GRADE MOSTOVE"
Autorica: Cynthia Cockburn- London

Izložba fotografija "Žene grade mostove", autorice Cynthie Cockburn bila je u posljednjoj deceniji postavljana u viš…e zemalja u Europi, kako bi skrenula pažnju na činjenicu da unatoč ratovima i ratnoj retorici, postoje grupe i pojedinci koji djeluju za mir. Na taj način autorica sustavno djeluje u poticanju i jačanju civilnih inicijativa u svojoj zemlji i u Europi. Autorica je profesorica na Oxford University u Londonu, te članica svjetske mirovne mreže 'Žene u crnomť. Seriju fotografija čije izlaganje možemo prirediti , kako bismo putem ovog art-materijala umnožili mostove suradnje, Cockburn je sačinila tijekom svoga boravka u zonama oš…trih oružanih konflikata, u Irskoj, Bosni i Hercegovini i u Izraelu-Palestini. Naš…a je kulturna scena, kao i naš…a javnost do sada bila uskrać‡ena za ovaj izuzetan doprinos u prilog multikulturalizma i mira.

Izložbu prate mediji, putem pres-konferencija i izvješ…tavanja sa izložbe, a samo otvaranje izložbe prilika je da se promovira mir i suživot na naš…im prostorima. Otvaranje izložbe svaki puta biva dodijeljeno osobi poznatoj u javnosti po svome mirovnom i civilnom angažmanu.
Izložbu nudimo zajedno sa prezentacijom knjige - kontakt na mail.
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik