Neočekivana revolucija - SHURA Publications

Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Neočekivana revolucija

Publikacije
Žene su uvijek radile, samo se to nije plać‡alo!

NEOȌEKIVANA REVOLUCIJA
Žene na tržiš…tu rada
Zbornik radova: pet filozofsko-ekonomskih eseja, prijevod sa talijanskog;
Autorice: Annarosa Buttarelli, Giannina Longobardi, Luisa Muraro, Wanda Tommasi, Iaia Vantaggiato; Uvod:Lia Cigarini


O KNJIZI:

U naletu globalizacije i uticaja koje ne može u poptunosti kontrolirati ni jedna nacionalna vlada, potrebna su nam mnoga znanja da bismo se snaš…li u takvim turbulentnim vremenima. O tome razmiš…lja pet talijanskih intelektualki, okupljenih, skupa sa drugima, u filozofsko udruženje "Diotima" iz Verone. One su profesorice univerziteta, analitičarke, publicistkinje i za sve nas traže odgovor na izazove suvremenih procesa - Š…to se zaista u svijetu događ‘a i možemo li se "ubaciti u igru" kao ravnopravni partneri. One otkrivaju epohalne moguć‡nosti koje nude suvremene tehnologije i to upravo ženama. Nema viš…e neplać‡enih poslova, nema viš…e krađ‘e vremena - nove tehnologije daju nam moć‡ koju treba umjeti iskoristiti!!!
Eseji nalaze odgovor na neka suvremena pitanja koja tradicionalni način miš…ljenja uporno zaobilazi, a koja su postala dijelom naš…e svakodnevnice, kao što su pitanja novih tehnologija i njihovih posljedica po naš…e odnose, centralnog mesta koje je novac dobio u komunikacije u obitelji, užoj i š…iroj zajednici, otporima žena tendenciji kapitala da sve pretvori u robu, proizvodnji dobara i simboličkoj proizvodnja u kojoj su žene nesrazmerno zastupljene itd. Drugim riječima, eseji su plaidoyer za snažnije prisustvo žena na simboličkoj ravni druš…tvene produkcije, odnosno u politici, nauci i kulturi . Jer, kako se slažu sve autorice :''Žene su uvijek radile, ali njihovi doprinosi nisu bili valorizirani''. Autorice takođ‘er tumače tezu o nemoguć‡nosti novca kao univerzalne vrijednosti da prikaže sve doprinose žena u druš…tvu, naročito ne njihove kulturne i civilizacijske doprinose ('civilizirajuć‡i rad žena'). Naslovi - teme u knjizi su:

"Je li novac samo novac" - o centralnoj ulozi koju je novac dobio u mđ‘uljudskim odnosima, o odnosu mladih generacija prema radu i novcu, o tome čime možemo zamijeniti posredovanje novca u naš…im međ‘usobnim odnosima;(Giannina Longobardi)

"Ono š…to ostaje od vremena" - Filozof Derida ismijava Mme de Maintenon jer je rekla da svo svoje vrijeme daje kralju a 'ono š…to preostane poklanja Sent Cyr-u', š…koli za djevojke. Derida smatra ovaj iskaz besmislenim, jer ako nekome damo svo svoje vrijeme, onda nam, logično, ne ostaje viš…e niš…ta. Zaš…to Derida nije u pravu- Postoji li drugačije strukturirano vrijeme- Model u kojem se ne odvaja vrijeme života i vrijeme rada-?!(Iaia Vantaggiato)

"Pasivni život" - Zaš…to su naš…a druš…tva doš…la u stanje bez empatije (suosjeć‡anja za druge), nemoguć‡nost da se osjeti 'iskustvo drugog' i kakve posljedice iz toga slijede? Autorica poziva na aktivno djelovanje, pogotovo simboličko, kao izlaz iz latentne patnje ljudskog bić‡a.

"Raditi radikalno" - Fordistička organizacija rada kao i 'radno vrijeme' zamjenjuju se novim tehnologijama i novim radnim ciklusima. Zaš…to je potrebno da propadnu 'stare fabrike'? Kakve odgovore treba pronać‡i?(Annarosa Buttarelli)

"Rad izmeđ‘u nužnosti i slobode" - Globalizacija i tehnološ…ke promjene dovele su do dezorganizacije pojedinca. Nismo u stanju vidjeti realnost. Ni država ni tržiš…te ne mogu regulirati procese. Kako staviti u fokus naš… neposredni život, u akcijama, kod pregovaranja i u simboličke akcije, da bi se nastale promjene iskoristile za slobodu?(Wanda Tommasi)
Izdavač ima copyright za bivš…u Jugoslaviju; ovo je prvo izdanje.

Podaci o knjizi:

Naziv originala: LA RIVOLUZIONE INATTESA-Donne al mercato del lavoro
(Annarosa Buttarelli, Giannina Longobardi, Luisa Muraro, Wanda
Tommasi, Iaia Vantaggiato;uvod:Lia Cigarini, Floriana Lipparini)
Milano, 1997., Nuova Pratiche Editrice)
Tiraž: 1000 primeraka
Broj strana: 144
Korice - kolor, meki povez
Korekcija i lektura: Izdavač SHURA Opatija
Prijevod: Mirna Popadić‡
Izdavač: SHURA Opatija, 2005.

PROMOCIJA

Povodom obilježavanja Međ‘unarodnog dana žena, Ured za ravnopravnost spolova je organizirao promociju knjige "Nečekivana revolucija - žene na tržiš…tu rada" te okrugli stol "Nova nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova" (Europski dom, Zagreb)

Povodom obilježavanja 8. ožujka - Međ‘unarodnog dana žena, promovirana je knjiga eseja talijanskih autorica Giannine Longobardi, Iaie Vantaggiato, Luise Muraro, Annarose Buttarelli i Wande Tommasi "Neočekivana revolucija - žene na tržiš…tu rada", objavljena u izdanju SHURA publications iz Opatije i Žar (ŽENSKE AKCIJE Rijeka), a uz potporu Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.

O knjizi su govorile predstojnica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin, gđ‘a Šura Dumanić‡ iz Ženske akcije Rijeka i Floriana Lipparini, novinarka iz Milana.

 
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik