Mirovne sveske - SHURA Publications

Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Mirovne sveske

U pripremi
MIROVNE SVESKE BR. 6, BR. 7 i br. 8

Planiran je izlazak tri zbornika:

Broj 6 – sa teorijskim uvidima u problematiku konflikta (Deklaracija iz Barcelone 1986.; Spinoza o korijenima rata, tekstovi i intervjui sa suvremenim teoretičaroima/kama)

Broj 7: Portreti aktivista i zagovornika mira i nenasilja (kod nas i u svijetu) – tekstovi i razgovori;

Broj 8: Zbornik intervjua sa suvremenim umjetnicima, novinarima, aktivistima/cama, piscima i teoretičarima/kama, autorice Nadežde Radović.
 
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik