Karavana mira - SHURA Publications

Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Karavana mira

Publikacije
KARAVANA MIRA

MIROVNE SVESKE(4)
Autor: Michel Lemaitre


O KNJIZI:

Karavana mira

U proteklom ratnom stradavanju na području bivše Jugoslavije posebnu su ulogu odigrali evropski, američki i mirovnjaci iz drugih zemalja i krajeva svijeta. Kao osobe koji ni na koji način nisu bile involvirane u ratne sukobe, neprocjenjivo su značajne za istinito prikazivanje tih događ‘aja. Ili, bolje rečeno, njihova viđ‘enja i iskustva predstavljaju nužnu stranicu u dobivanju cjelovite slike rata i ratnih stradanja. Oni su prošli ona mjesta i susretali one ljude koje smo mi danima viđ‘ali samo na tv ekranima. Oni nose dragocjena iskustva, dragocjene spoznaje, i to je razlog da smo ovu Mirovnu svesku posvetili njima.
Jednako tako je važan i mirovni i humanitarni doprinos stotina i stotina evropskih i inih građ‘ana koji su nastojali smanjiti patnju, spašavati žrtve, zaustaviti rat!...Međ‘u takvima je i Mišel Lemetre (Michel Lemaitre), autor ovog teksta, koji je predstavljen u cjelini u broju 4 Mirovnih sveski i kojemu ide naša iskrena zahvala za trud na pisanju teksta i na iskrenosti i povjerenju kojima je bio spreman s nama podijeliti svoje jedinstveno iskustvo.
Sigurno je da su evropski građ‘ani, Francuzi u ovom slučaju, imali i drugih sjajnih akcija u svijetu, ali ove koje su se odvijale u našem regionu, u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, djelomice Kosovu i Albaniji, za nas su najvažnije i najpoučnije. Građ‘ani Evrope (Francuske, Italije, Njemačke posebno), dali su svijetli primjer solidarnosti, ustrajnosti i ljudskosti koja je obilježila modernu historiju. Zato što je ne pišu oni koji u ovakvim akcijama učestvuju, nego oni koji ih posmatraju iz svojih kabineta, često ovakvi doprinosi ostanu bez društvene i historijske valorizacije. Nasuprot tome, smatramo da nipošto ne treba umanjiti ovaj ogromni doprinos evropskih i drugih pacifista očuvanju najboljih civilizacijskih tekovina našeg svijeta.
Autor teksta našao se često u zonama sukoba, ili u tek zapaljenim selima, susretao upravo prognane ljude, ljude koji su netom izgubili članove svojih familija, u strašnim i nerazumljivim masakrima, razgovarao s njima, tješio ih, plakao sa njima…U isto vrijeme puno je čitao, izučavao uzroke takvog stanja ljudskog roda, tražio tekstove nade…
Njegova su viđ‘enja vrijedna pažnje, njegova djela vrijedna pohvale, a pogled u buduć‡nost, vrijedan da se sasluša.
Tekst Mišela Lemetra, koji nije niti filozofski, niti sociološko istraživanje, niti teorijski rad, a sadrži doista odgovorno i duboko promišljanje i savjete za druge ljude, pokazuje kako je visok stepen razvoja današnjeg „običnog građ‘anina“ kako se sam naziva. Doista su koncepti vladavine putem nasilja i održavanja današnjeg civilizacijskog ustroja putem ratova i ratovanja, postali jasno neodrživi. Lemetre citira Malro-a (Malraux) koji je govorio: „Dvadeset i prvi vijek bić‡e vijek duhovnosti, ili ga neć‡e biti.“ U nastavku kaže: „ Mislim, zapravo, da tu leži odgovor. Ne znam šta se sve podrazumijeva pod duhovnošć‡u, ali mislim da ć‡u najmanje pogriješiti ako mislim da je to traganje za Duhovnim… „ Smatrajuć‡i da je materijalistički koncept, naročito u nauci, izvor krivih znanja u modernom vremenu, nastavlja: „čŒovjek može biti obrazovan i biti glup istovremeno: o tome dovoljno svjedoče preporuke, ocjene i osude „stručnjaka“ u svim oblastima (medicina, fizika itd), koji su ponekad potpuno u krivu; sa svojih visina govorili su takve strahote, koje su u njihovo doba bile shvać‡ane kao evanđ‘eoske poruke; a ono što je bilo istina jučer nije to i danas, te je vjerovanje da je stručnost isto što i spoznaja ustvari veoma naivno.“
Stoga je moderni čovjek današnjice prinuđ‘en da krene u potragu za duhovnim. Za onim vrijednostima koje ć‡e ga dovesti na obzor nove, nenasilne civilizacije, u kojoj ć‡e biti više međ‘usobnog respekta, (samo)poštovanja, sloge i konsenzusa oko osnovnih ciljeva čovječanstva. Danas, nakon iskustava stečenih u našim ratovima, Lemetre radi sa djecom žrtvama nasilja i rata, ulažuć‡i u njihovo znanje i odrastanje sve što je i sam naučio, a to je, kako kaže, samo jedna riječ – ljubav. Ona održava život i vodi u mir. I zar čudo mira nije moguć‡e, ako je moguć‡e čudo rata?

Podaci o knjizi:
Naklada: 500 primjeraka
Broj strana: 120
Korice: kolor, meki povez, lakirano
Izdavač: SHURA Opatija, 2010/11
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik