Izbrisani - SHURA Publications

Idi na sadržaj

Glavni izbornik:

Izbrisani

Publikacije
IZBRISANI

MIROVNE SVESKE(7)
Autorica: Uršula Lipovec Čebron i Jelka Zorn

O KNJIZI:

IZBRISANI

Knjiga Izbrisani govori o događ‘ajima iz naše nedavne prošlosti, kada su se nakon raspada Jugoslavije formirale nove nacionalne države i kada su, zbog eskalacije nacionalizama, mnogi pripadnici manjinskih grupa došli pod udar raznih oblika diskriminacije. Jedan od sofisticiranih načina bilo je birokratsko "brisanje" iz evidencije stanovnika koje je, što se tiče Slovenije, svoj epilog dobilo na Sudu za ljudska prava u Strassbourgu. Veliki boj ljudi imaju slična iskustva, a kuriozitet ove knjige-zbirke pripovijesti (te znanstvene analize koja ih prati) je da u njoj akteri pričaju sami vlastitu povijest. Tako povijest prestaje biti ekskluzivni prostor stručnjaka (historičara prije svega) i oficijelne interpretacije. Knjiga je jedan minuciozan uvid u našu stvarnost, fluidnu i neprozirnu istovremeno događ‘aji izmiču spoznaji, smjenjuju jedan drugoga, a u isto vrijeme čvrste strukture vladanja ne dozvoljavaju uvide u procese, nastojeć‡i biti njihovim jedinim javnim tumačima. U takvoj situaciji znanstveni uvid u našu kafkijansku realnost pokazao se nužnim i jedino učinkovitim. Knjigu su uredile Uršula Lipovec Ȍebron i Jelka Zorn, objavljena je 2011. u nakladi Sanje iz Ljubljane. Njima zahvaljujemo na iskrenoj i kolegijalnoj suradnji za njeno objavljivanje na hrvatskom jeziku. Najzad, zbog šutnje i nespremnosti na priznanje krivice počinitelja nasilja nad tisuć‡ama nevinih žrtava, te stoga nepravde koja i dalje traje, knjiga je prije svega posveć‡ena žrtvama birokratske, ratne i ine bešć‡utnosti. Tu posvetu je napisala jedna od nas: Za žrtve Vukovara. Za žrtve Oluje i Bljeska. Za žrtve Jasenovca. Za žrtve Srebrenice. Za žrtve Kragujevca. Za žrtve Sarajeva. Za žrtve i Sremske i Kosovske Mitrovice. Za žrtve Aušvica. Za žrtve Palestine. Za žrtve Belfasta. Za žrtve Sremskog fronta. Za žrtve Sutjeske i Neretve. Za žrtve Perl Harbora. Za žrtve Hirošime i Nagasakija. Za žrtve Iraka i Irana. Za žrtve Sudana i Somalije. Za žrtve Ruande. Za žrtve u Japanu. Za žrtve na Filipinima. Za žrtve Aboridžinske. Za žrtve Crnačke. Za Gandija. Za Martin Luter Kinga. Za Rozu Luxemburg. Za žrtve križarskih ratova. Za žrtve inkvizicije. Za žrtve različitih - izama. Za žrtve različitih mržnji. Za Luku Ritza. Za žrtve svih oblika nasilja. Za žrtve PTSPa. Za žrtve diktaturskih društava/ sistema/organizacija... Za žrtve Majke Prirode. Za žrtve jadnih i nevinih životinja. Za dragu Anu Frank. Za jadnu djecu mlade žene i muškarce koji/koje su izvršile samoubistvo uslijed pritisaka života i nasilja i izolacije. Za žrtve svih vremenskih neprilika. Za žrtve pijanih vozača/ica. Za žrtve lopovskih sistema. Za žrtve korporacija. Za žrtve religijskih dogmi. Za sve žrtve plemenskih nacionalnih grupnih manipulacija i hipnoza. Za žrtve siromaštva...gladi..i za žrtve bogatstva... Za sve žrtve na ovom svijetu... nek vam duša počiva u miru... ispričavam se i izvinjavam svima koje sam totalno slučajno, emotivna i rasplakana, zaboravila... kad shvatimo, da smo smo svi/sve bili/e na listi žrtvi, il' jesmo, il' to možemo postati... Možda ć‡e svijetom zavladati moja tržena Lapicaša.. LOve (Ljubav) Peace (Mir) CAring (Brižnost) ShAring (Dijeljenje). Namaste.€œ Goga Lapicaša Sremac (facebook poruka svima 18.11.2013.)

Podaci o knjizi:
Naklada: 300 primjeraka
Broj strana: 250
Korice: kolor, meki povez, lakirano
Izdavač: SHURA Opatija, 2013.
 
Natrag na sadržaj | Natrag na glavni izbornik